Zabavne božične igre za vso družino

Božič je praznik medsebojne ljubezni. Božič je dan za družino. Božič je dan, ko se zbere vsa družina. In Božič naj bo dan, ko uživate z družino, odklopite mobilne naprave in se posvetite le družini. Pri nas je namenjen predvsem druženju in družinski zabavi, zato vsako leto pripravimo različne božične igre, ki nas razveseljujejo na ta dan. Zato sem tudi za vas zbrala vse božične igre, ki se jih lahko igrate v krogu svoje družine.

Preverite katere božične igre so nam najljubše:

PAPIRNATNI ZMAJ

 

Tekmovalec mora le s pomočjo svojih dlani in rok odviti 2 zvitka (roli) papirnatih trakov.

Rekviziti: 2 roli traku iz WC papirja (75 m).

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora tekmovalec stati na označenem začetnem položaju z začetkom traku v vsaki roki in rokama ob telesu.
 2. Ko se igra začne, lahko tekmovalec prične odvijati trakove.
 3. Če se trak strga, ga lahko tekmovalec pobere in nadaljuje.
 4. Tekmovalec ne sme neposredno brcniti, vreči ali zagrabiti navitega traku.
 5. Če želi tekmovalec uspešno zaključiti igro, mora v roku 60 sekund v celoti odviti oba trakova.
 6. Igra je končana, ko eden od tekmovalcev zapiska na piščalko.

 

BALONI

 

Rekviziti: 3 baloni v treh različnih barvah.

Pravila:

 1. Pred začetkom igre tekmovalec stoji s 3 baloni v rokah. Zvočni znak da tekmovalcu signal, naj balone spusti.
 2. Ko se igra začne, tekmovalec ne sme imeti več balonov v rokah.
 3. Tekmovalec lahko uporabi katerikoli del telesa, da z njim udarja balone.
 4. Ko tekmovalec balone spusti, jih ne sme držati oz. ti ne smejo obstati na nobenem delu tekmovalčevega telesa.
 5. Tekmovalec in baloni morajo tekom igre ostati v označenem igralnem območju, ki ga določa ograja.
 6. Če se balon dotakne tal ali ograje, se igra konča neuspešno.
 7. Če balon ob stiku s telesom poči, se tekmovalca izloči.
 8. Če želi tekmovalec uspešno zaključiti igro, se noben balon ne sme dotakniti tal, telesa ali ograje.
 9. Igra je končana, ko ostane zadnji tekmovalec.

 


PINGPONG ŽABA

 

Tekmovalec mora pihniti pingpong žogico, ki lebdi na vrhu kozarca napolnjenega z vodo v drug kozarec, ki je prav tako do vrha napolnjen z vodo. Igra ima tri postaje.

Rekviziti: Kozarci, pingpong žogice

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora stati tekmovalec na določeni začetni točki z rokami ob telesu.
 2. Ko se igra začne, lahko tekmovalec položi prvo pingpong žogico v prvi začetni kozarec in jo poskuša pihniti v prvi končni kozarec.
 3. Med igro ima lahko tekmovalec v roki več žogic.
 4. Tekmovalec lahko položi v začetni kozarec le eno žogico naenkrat. Če je v začetnem kozarcu še ena žogica, jo je pred poskusom potrebno odstraniti z roko.
 5. Tekmovalec lahko premakne žogico iz začetnega kozarca v končnega samo tako, da jo pihne.
 6. Žogice, ki se odbijejo od mize in nato pristanejo v kozarcu, ne štejejo.
 7. Če tekmovalec pri poskusu zgreši, lahko pri naslednjem poskusu v začetnem kozarcu ponovno uporabi isto žogico oziroma uporabi novo žogico.
 8. Če žogica, ki je že v končnem kozarcu, pade iz kozarca, bo še vedno štela k dokončanju igre.
 9. Igra je končana, ko eden od tekmovalcev v zadnji lonček spravi 3 žogice.

 

STRELJANJE PLASTENK Z VODNIMI PIŠTOLAMI

 

Tekmovalec mora sestreliti plastenke z mize, samo s pomočjo vodnih pištol.

Rekviziti: Prazne plastenke, vodne pištole, vrči z vodo

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora stati tekmovalec na določeni začetni točki z rokami ob telesu.
 2. Ko se igra začne, tekmovalec napolni vodno pištolo iz vedra in začne streljati.
 3. Med igro ima lahko tekmovalec v roki samo eno pištolo.
 4. Zmaga tekmovalec, ki prvi sestreli vse plastenke z mize.

ZABIJANJE ŽEBLJEV

 

Tekmovalec mora sestreliti s pomočjo ozkega dela kladiva zabiti 5 žebljev.

Rekviziti: kladivo, žeblji, tnalo

Pravila

 1. Pred začetkom igre mora stati tekmovalec na določeni začetni točki z rokami ob telesu.
 2. Ko se igra začne, tekmovalec začne z zabijanjem žebljev.
 3. Žeblje lahko zabija samo s tanjšim delom kladiva.
 4. Zmaga tekmovalec, ki prvi zabije vseh 5 žebljev v tnalo.

 

PIHANJE KOZARČKOV IZ MIZE

 

Tekmovalec mora z mize s pomočjo balona spihati 15 kozarčkov.

Rekviziti: kozarčki, balon

Pravila

 1. Pred začetkom igre mora stati tekmovalec na določeni začetni točki z rokami ob telesu.
 2. Ko se igra začne, tekmovalec napihne balon in poskusi z zrakom iz balona z mize spihati vseh 15 kozarčkov.
 3. Med igro ima lahko tekmovalec v roki več kot en balon.
 4. Zmaga tekmovalec, ki prvi spiha vse kozarčke.

 

POTUJOČI KOZAREC

 

Tekmovalec dobi stolpec 39 prozornih plastičnih kozarcev in bo skušal kar najhitreje premakniti 1 rdeči kozarec, ki je popolnoma na dnu, čez celoten stolpec. Tekmovalec to stori tako, da drži stolpec v rokah in premika en kozarec za drugim, z vrha na dno.

Rekviziti: plastični kozarci, eden barvni kozarček.

Pravila

 1. Pred začetkom igre mora stati tekmovalec na določeni začetni točki z rokami ob telesu.
 2. Ko se igra začne, tekmovalec prime kozarčke in skuša kar najhitreje premakniti 1 rdeči kozarec, ki je popolnoma na dnu, čez celoten stolpec.
 3. Zmaga tekmovalec, ki prvi konča.

 

WC MUMIJA

 

Tekmovalec mora odviti rolo toaletnega papirja s serijo obratov za 360 stopinj, dokler ni odvit ves papir. Če se papir kadarkoli strga, je igre konec.

Rekviziti: rola mehkega toaletnega papirja, pomočnik, ki drži WC papir za toaletni papir.

Pravila:

 1. Pred začetkom igre stoji tekmovalec z rokami iztegnjenimi v stran in stisnjenimi pestmi ter z začetkom role toaletnega papirja v eni pesti. Pesti morajo ostati stisnjene tekom celotne igre.
 2. Ko se igra začne, se lahko tekmovalec začne vrteti, da odvije toaletni papir z role.
 3. Tekmovalec mora toaletni papir odvijati čez roke.
 4. Toaletni papir mora tekmovalec odviti tako, da zaključi serijo obratov za 360 stopinj, kar povzroči, da se papir ovije okrog tekmovalčevega telesa.
 5. Pretrgan kos toaletnega papirja, preden ostane rola prazna, pomeni, da je tekmovalec igro izgubil.
 6. Če želi tekmovalec igro uspešno zaključiti, mora v roku 60 sekund odviti vse kose toaletnega papirja, ki niso prilepljeni na kartonasti center.

HITRI ROBČKI

 

Tekmovalec mora z eno roko vleči robčke iz škatle, enega po enega, dokler ne izprazni celotne škatle.

Rekviziti: škatla papirnih robčkov (150 robčkov).

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora tekmovalec stati z rokama ob telesu.
 2. Ko se igra začne, tekmovalec lahko izvleče prvi robček.
 3. Tekmovalec sme tekom cele igre uporabljati isto roko za vlečenje robčkov.
 4. Tekmovalec ne sme namenoma potisniti prstov v škatlo.
 5. Če želi tekmovalec uspešno zaključiti igro, mora izprazniti škatlo. V škatli lahko ostane največ 5 robčkov.

 

ORLOV PRIJEM

 

Tekmovalec na hrbtno stran svoje dlani zlaga serijo svinčnikov (začne z 2 in konča z 5), jih vrže v zrak in ujame.

Rekviziti: 5 svinčnikov

Pravila

 1. Pred začetkom igre stoji tekmovalec z rokami ob telesu na določeni začetni točki.
 2. Ko se igra začne, lahko tekmovalec zgrabi prvi par svinčnikov in ga položi na hrbtišče dlani druge roke, potem pa ju vrže v zrak in poskuša z isto roko tudi ujeti.
 3. Tekmovalec roke v zapestju med lovljenjem ne sme obračati in lahko svinčnike lovi le z dlanjo, obrnjeno navzdol (proti tlom).
  1. Potem, ko je tekmovalec svinčnike že ujel z navzdol obrnjeno dlanjo, lahko obrne zapestje.
 4. Po neuspešnem poskusu lahko tekmovalec pobere vse padle svinčnike in z igro poskusi znova z istimi svinčniki, preden se pomakne k naslednjemu paru.
 5. Po uspešnem poskusu mora tekmovalec vzeti nov par svinčnikov, ju dodati k vsem prejšnjim na hrbtišču dlani in ponoviti nalogo.
 6. Zmaga tisti tekmovalec, ki je ujel največ svinčnikov.

 

ŠPAGETANJE

 

Tekmovalec mora s pomočjo špageta, ki ga ima v ustih, dvigniti 6 peresnikov, ki so nameščeni okoli roba mize.

Rekviziti: špaget, peresniki

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora tekmovalec stati z rokama ob telesu.
 2. Ko se igra začne, mora tekmovalec zagrabiti špaget in si ga dati v usta.
 3. Ko si da tekmovalec enkrat špaget v usta, ne sme uporabljati svojih rok za dokončanje igre.
 4. Tekmovalec mora paziti, da ne zlomi špageta. Če tekmovalec zlomi špaget, se igra lahko nadaljuje, vendar pa mora nanj vseeno spraviti 6 peresnikov.
 5. Če tekmovalcu špaget pade iz ust, se igra konča.
 6. Peresnik lahko med poskusom pade s špageta, vendar ostane v igri le, če pristane neposredno na mizi.
 7. Tekmovalec se lahko z usti dotakne peresnika, vendar pa ga ne sme dati v usta.
 8. Zmaga tekmovalec, ki dvigne največ presenikov.

 

HOP ŽLIČKA

 

Tekmovalec mora udariti po žlici tako, da drugo žlico katapultira v kozarec. To mu mora uspeti 3-krat.

Rekviziti: jedilne žlice, kozarci

Pravila:

 1. Pred začetkom igre stoji tekmovalec na določeni točki z rokami ob telesu.
 2. Ko se igra začne, lahko tekmovalec začne urejati žlice na mizi.
 3. Ko si tekmovalec žlice uredi po svoji želji, mora narediti en sam gib (na primer tako, da udari po žlici s katerimkoli delom roke), pri čemer se dotakne samo ene žlice, da z njo katapultira drugo žlico v kozarec.
 4. Če tekmovalcu poskus spodleti, lahko ponovno uporabi isto žlico/-e oziroma vzame novo iz rezervne zaloge.
 5. Če žlica pristane na vrhu kozarca, tekmovalec ne dobi točke, žlico pa je potrebno pred novim poskusom odstraniti.
 6. Zmaga tisti tekmovalec, ki prvi spravi 3 žlice v kozarec.

 


PLASTIČNA PIRAMIDA

 

Tekmovalec uporabi 36 plastičnih kozarcev, tako da postavi strukturo v obliki trikotnika. Ko je končana, mora tekmovalec povsem odstraniti roke s strukture in nato nadaljevati z zlaganjem vseh kozarcev v en sam stolpec.

Rekviziti: 36 plastičnih kozarcev, miza.

Pravila:

 1. Pred začetkom igre se na mizo položi en sam stolpec 36 kozarcev in tekmovalec stoji za mizo z rokami ob telesu.
 2. Ko se igra začne, prične tekmovalec zlagati kozarce v trikotnik: 8 kozarcev na dnu, 7 na naslednjem nivoju, nato 6, nato 5, nato 4, nato 3, nato 2, nato 1.
 3. Ko tekmovalec konča trikotno strukturo, mora povsem odstraniti roke s strukture in nato nadaljevati z zlaganjem vseh kozarcev v en sam stolpec.
 4. Če kozarec/-ci kadar koli pade/-jo z mize, lahko tekmovalec pobere kozarec/-ce in nadaljuje z igro.
 5. Zmaga tisti tekmovalec, ki je prvi pospravil vse kozarce.

 


PIŠKOTNI NASMEH

 

Tekmovalec mora le s pomočjo svojih obraznih mišic premakniti dva piškota, vsakega posebej, s čela v usta.

Rekviziti: krožnik s piškoti, stol, miza.

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora tekmovalec sedeti na stolu z rokami na kolenih in s piškotom na čelu.
 2. Začetna točka piškota mora biti vedno približno na sredini čela. Če piškot ni na tem mestu, se ga ne bo prištelo h končnemu rezultatu.
 3. Ko se igra začne, lahko tekmovalec upravlja piškot le s pomočjo svoje glave.
 4. Piškot mora biti ves čas v stiku z obrazom (ne sme se ga, na primer, vreči s čela in ga ujeti z usti).
 5. Če piškot pade z glave, mora tekmovalec ponovno začeti igro z nepoškodovanim piškotom.
 6. Tekmovalec mora pri vsakem poskusu uporabiti nepoškodovan piškot.
 7. Zmaga tisti tekmovalec, ki prej poje 3 piškote.

 

NAGAJIVA BANANA

 

Banano se pritrdi na tekmovalčev pas, dve pomaranči pa se namesti na tla, tako da je med njima obroč. Tekmovalec mora s pomočjo banane obe pomaranči potisniti v obroč.

Rekviziti: banana, vrvica, pas, 2 pomaranči, hulahup obroč.

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora stati tekmovalec z banano privezano na pasu na označeni začetni točki, roke pa mora imeti ob telesu.
 2. Tekmovalec lahko pomarančo potiska le s pomočjo banane.
 3. Tekmovalčeve roke se ne smejo dotakniti tal, vrvice ali banane.
 4. Tekmovalec ne sme premakniti ali spremeniti obroča.
 5. Zmaga tisti tekmovalec, ki prej spravi obe pomaranči v obroč

 

SLONJA HOJA

 

Osem zaprtih steklenic je postavljenih na tleh v dve vzporedni vrsti. Tekmovalec mora čez glavo nositi standardni par najlonskih nogavic z žogico za tenis, vtaknjeno v eno od nogavic. Tekmovalec mora imeti nogi na obeh straneh osrednje črte in se ob tem zibati naprej in nazaj, pri čemer mora uporabiti zagon žogice, da podre vseh 8 steklenic.

Rekviziti: hlačne nogavice, 8 velikih neodprtih plastenk

Pravila:

 1. Pred začetkom igre mora tekmovalec stati z najlonkami na glavi v štartnem položaju in imeti žogico na vnaprej določenem mestu.
 2. Tekmovalec lahko potegne najlonke tako daleč navzdol, da mu oči pokriva tanjši del najlonk (namesto debelejšega območja “kontrolnega zgornjega dela”).
 3. Tekmovalec se ne sme dotikati najlonk z rokami, medtem ko poskuša prevrniti steklenice.
 4. Če si mora igralec popraviti najlonke, se mora nehati premikati, uporabiti roke, da si jih ponovno namesti, in nato nadaljevati.
 5. Tekmovalec ne sme uporabiti nobenega dela telesa (t.j. rok, stopal), da bi žogo zalučal proti steklenicam vode.
 6. Zmaga tisti tekmovalec, ki prej podre vse steklenice.

 

TREBUŠNI PLES

 

Tekmovalec mora samo s premikanjem telesa iz škatle, ki jo ima privezano na hrbtu, strest vse žogice.

Rekviziti: prazna škatla od robčkov, ping pong žogice, pas

 1. Pred začetkom igre mora tekmovalec stati v štartnem položaju in imeti na hrbtu privezano škatlo z žogicami.
 2. Tekmovalec se škatle ne sme dotikati z rokami.
 3. Tekmovalec ne sme uporabiti nobenega dela telesa (t.j. rok, stopal), da bi žogice prej spravil iz škatle.
 4. Zmaga tisti tekmovalec, ki prej ostane brez žogic v škatli na hrbtu.

 

Če poznate še kakšne božične igre, mi jih prosim dodajte na FB stran, ker tehle smo že skoraj naveličani 😉

Z ljubeznijo,
signature

Kaj si misliš o tem?

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Ni še komentarjev. Bodi prvi/a in zapiši svojo misel.

Prejšnji
Božični okraski domače izdelave
Zabavne božične igre za vso družino